Se busca Profesor

Se busca  PROFESOR/A nativo/a o bilingüe de Alemán con experiencia, incorporación inmediata.

Interesados/as contactar con Weimar Schule Tel: 945 000 542 preguntar por Katja / Elena o por email

elena.oyarzabal@weimarschule.com
katja.jokisch@weimarschule.com